ข่าวสาร

 • พิธีเปิดตัว (Kick Off) และมอบทุนสนับสนุนโครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน...

  เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดตัว (Kick Off) และมอบทุนสนับสนุนโครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมระหว่าง 3 การไฟฟ้า ปี 2558-2560 โดยมีนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม...

  13 August 2016

 • พิธีเปิดงานนิทรรศการ Eco-Products International Fair 2016

  วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ Eco-Products International Fair 2016 ภายใต้แนวคิด “24-Hour Eco Life รักษ์โลกง่ายๆ ทำได้ 24...

  13 August 2016

 • Moving Toward the Electric Utility of the Future

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการจัดหา ให้บริการพลังงาน และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น PEA จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้เป็นผู้นำด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้มีความมั่นคง เพียงพอ เชื่อถือได้ และพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งยกระดับคุณภาพงานบริการให้เป็นที่พึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้ไฟ PEA ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศและหน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน...

  13 August 2016

 • โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro-Grid)...

  โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro-Grid) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติแล้ว โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro-Grid) ที่ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นโครงการตามกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 วงเงินลงทุน ทั้งสิ้น 265 ล้านบาท ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ...

  13 August 2016

 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จับมือภาคีเครือข่ายแถลงข่าวการจัดงาน Thailand Lighting Fair 2016...

  นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้านวัตกรรมไฟฟ้าแสงสว่างที่ครบวงจรที่สุดในอาเซียน Thailand Lighting Fair 2016 (THLF 2016) โดยมีนายเลิศชาย แก้ววิเชียร ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน PEA นายนิคม เลิศมัลลิกาพร แทนเมสเซ่...

  5 August 2016

 • CAT ลงนาม MOU จัดระเบียบสายสื่อสารฯ ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค...

  นายสุรพล สงวนศิลป์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กสท โทรคมนาคม (CAT ) ผู้แทน CAT ในฐานะผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคมภาครัฐ ร่วมลงนามใน MOU “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม” ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคมภาครัฐ-เอกชนจำนวน 12 ราย เพื่อร่วมกันปรับปรุงจัดระบบสายสื่อสารต่างๆ...

  10 July 2014

 • กฟภ.เผยยอดใช้ไฟฟ้าขยับสูงขึ้น หลังเกิดความเชื่อมั่น ศก....

  นายชาญชัย บัณฑิตเสาวภาคย์ รองผู้ว่าการควบคุมระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. กล่าวว่า ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจที่เริ่มดีขึ้น หลังการเมืองคลี่คลาย ประกอบกับกิจกรรมฟุตบอลโลก และอากาศร้อนเดือนเมษายนและพฤษภาคม ส่งผลให้การใช้ไฟฟ้าเริ่มขยับสูงขึ้น โดยในเดือนมิถุนายนอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ขณะที่ช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-พ.ค.57) มีการขยายตัวร้อยละ 1.69 แยกเป็นพื้นที่พีอีเอเพิ่มขึ้นร้อยละ0.65...

  10 July 2014

 • พลังงานทดแทน ภายในประเทศ

  พลังงานทดแทน หมายถึงพลังงานใดๆ ที่จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทดแทนแหล่งพลังงาน ซึ่งมีการสะสมตามธรรมชาติและใช้หมดไป เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติฯพลังงานทดแทนภายในประเทศ ซึ่งมีความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ผลิตไฟฟ้า มีอาทิเช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์ ลม ความร้อนใต้พิภพ น้ำ พืช วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ขยะฯ เนื่องจากพลังงานทดแทนดังกล่าวมีกระจายอยู่ตามธรรมชาติและไม่มีความสม่ำเสมอ การลงทุนเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ผลิตไฟฟ้าจึงสูงกว่าการนำแหล่งพลังงานประเภท...

  10 July 2014

Facebook Fanpage

เสาไฟฟ้าต้นหนึ่ง มีสายอะไรบ้าง

ภาพกิจกรรม